Trung Quốc mưu toan quốc tế hóa vấn đề biển Đông

11:30 27/06/2014

Trung Quốc vừa "tố cáo" Việt Nam ra Liên Hiệp Quốc. Phải chăng họ đang muốn "quốc tế hóa" vấn đề tranh chấp Biển Đông hay ẩn đằng sau đó là mưu đồ thâm hiểm gì khác?

Ý kiến bạn đọc