Ukraina: “Đại liên minh” vì lợi ích quốc gia

08:15 14/08/2006

Hôm 4/8 sau khi Tổng thống Viktor Yushchenko chấp nhận đề cử đối thủ Viktor Yanukovich làm Thủ tướng, chấm dứt hơn 4 tháng khủng hoảng chính trị. Hơn thế, ông V. Yushchenko còn đi một nước cờ táo bạo, khi hợp cùng với “liên minh chống khủng hoảng” của ông V.Yanukovich để tạo thành một “đại liên minh” chưa từng có trong lịch sử Ukraina.

Ý kiến bạn đọc