Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro lâm nguy

16:15 18/05/2016

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Brazil đang đặt chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào thế nan giải. Những gì khiến Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bị phế truất hôm 12-5 cũng gần giống với những gì đang diễn ra tại Venezuela hiện nay. Phải chăng chính sách dân túy ở Mỹ Latinh đã hết thời?

Ý kiến bạn đọc