Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ:

Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

10:00 24/10/2007

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói một cách ví von, hình ảnh: Trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam đã thực sự bước ra biển lớn, tham dự đội ngũ hoa tiêu lái con tàu thế giới đi đến những bến bờ mới. Đây là đỉnh cao của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, thể hiện vị thế chính trị và ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ý kiến bạn đọc