Xếp hạng ảnh hưởng ở Washington

10:15 07/12/2005

Theo kết quả cuộc điều tra xã hội do hãng Harris Interactive tiến hành, hiện đang có tới 90% số người Mỹ cho rằng doanh nghiệp lớn đang có ảnh hưởng quá nặng trong hành lang chính quyền Washington.

Ý kiến bạn đọc