Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71:

Đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị

08:00 30/12/2015

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71 đã được tổ chức trọng thể vào ngày 29-12-2015 tại Hà Nội. Đứng trước năm 2016 đầy thách thức với nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, lực lượng Công an đề ra mục tiêu trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường hòa bình phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Ý kiến bạn đọc