Ukraine: Đâu là khủng hoảng thật sự?

20:45 23/07/2015

Là một quốc gia Đông Âu nghèo khó nhưng tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine lại vô cùng đồ sộ. Năm 2013, GDP của nước này là 177,43 tỉ USD, GDP bình quân đầu người chỉ có 3.726 USD. Khác với nền kinh tế đất nước èo uột, các nhà tài phiệt Ukraine lại chẳng thiếu thứ gì. Họ không những nắm giữ nguồn của cải chủ yếu của xã hội mà còn là lực lượng chính ảnh hưởng tới chính trường.

Ý kiến bạn đọc