Dựa vào đâu một số lãnh đạo VEAM tiêu tiền như “đốt lá rừng”?

15:32 12/03/2020

Hoạt động theo mô hình công ty MẸ - công ty con, với 24 thành viên, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM) có lãi khủng hàng năm đến từ các liên doanh góp vốn (với Honda, Toyota, Ford) và từ tiền lãi gửi ngân hàng.

Ý kiến bạn đọc