Hành trình phá kỳ án rúng động ở Điện Biên

09:12 20/02/2019

72 giờ điều tra từ việc “mở từng nút thắt” đến tạo “đột phá khẩu” của vụ án thực sự là một hành trình đấu trí, đấu dũng căng thẳng tột độ của cán bộ chiến sỹ ban chuyên án...

Ý kiến bạn đọc