Lan man về chuột

16:00 15/02/2008

Chuột là động vật nhỏ có vú thuộc loài gặm nhấm. Họ chuột (có tên khoa học: Mus), có 41 loài. Năm 1100 trước công nguyên, chuột bạch được phát hiện tại Trung Quốc. Nhưng, có thể chúng đã có từ thời cổ đại Hy La.

Ý kiến bạn đọc