Những nấm mồ tử tội:

Tội ác nằm xuống, nỗi đau ở lại

23:40 21/05/2012

Người ta cứ nghĩ sau khi gây hàng loạt tội ác và phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, tử tội từ đây sẽ dứt nợ đời, sẽ giũ sạch mọi tội lỗi trong quá khứ nhưng sự thật không hẳn như vậy. Có xuyên suốt nghĩa địa trường bắn Long Bình (quận 9), mới thấy điểm dừng của những trùm buôn lậu ma túy, những tên cướp của giết người không gớm tay kia vẫn còn đó những nỗi đau bằng xương bằng thịt do chính họ gây ra cho người thân, đặc biệt là với đấng sinh thành ra mình.

Ý kiến bạn đọc