Trợ thủ giấu mặt cho bà Hứa Thị Phấn phạm tội là ai?

13:20 14/05/2018

Đồng phạm của bà Hứa Thị Phấn khai rằng đều chỉ ký vào các biên bản đã được soạn thảo sẵn và không biết ai là người đã soạn ra các văn bản đó. Vậy, ai là người giúp bà Phấn soạn ra hàng loạt văn bản?

Ý kiến bạn đọc