Xung quanh vụ bắt giữ PV Kim Cương: Nhà báo và nỗi buồn lạc lối

10:45 08/10/2013

Nếu mỗi nhà báo, tự xem mình là người lính trong công cuộc đấu tranh vì mục tiêu công bằng cho xã hội, nói không với tiêu cực, với sai trái, với cái xấu, họ xứng đáng được xem là những chiến sĩ. Và một khi, người chiến sĩ ấy thỏa hiệp với cái xấu nhằm trục lợi cá nhân, tức là họ đã đi chệch hướng với mục đích cao đẹp mà họ đã đặt ra. Không thể gọi họ khác hơn ngoài cụm danh từ "những người lạc lối". Lạc lối, vì không vượt qua được những cám dỗ do ham muốn thụ hưởng cá nhân mang lại, là sự lạc lối vô cùng nguy hiểm.

Ý kiến bạn đọc