Các "sao" tham gia bảo vệ môi trường

17:35 25/04/2010

Leonardo DiCaprio
Anh là ngôi sao có nhận thức cao về bảo vệ môi trường và có những hành động thiết thực để minh chứng cho lời nói. Ngôi sao bắt đầu cho xây dựng một công trình thân thiện với môi trường vào năm 2000 để cảnh báo về các vấn đề môi trường và anh là thành viên của Hội đồng Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Mỹ (NRDC) cũng như Global Green USA từ năm 2004.

Ý kiến bạn đọc