Australia:

Cấm... tắm nắng ngoài trời

15:45 15/01/2015

Kể từ đầu năm 2015, chính quyền tại hầu hết các địa phương ở Australia ban hành lệnh mới, nghiêm cấm mọi công dân không được tùy tiện phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt trong thời gian dài. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Ý kiến bạn đọc