Chương trình tivi với tổng thời lượng dài nhất thế giới

19:56 06/02/2021

Trong kỳ xuất bản lần thứ 65 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2021 phát hành vào đầu tháng 9-2020, tái ghi nhận chương trình truyền hình

Ý kiến bạn đọc