Cử tri 106 tuổi

14:55 14/11/2016

Người ngồi trong ảnh là cụ Desiline Victor 106 tuổi, cư dân quận Brownsville phía bắc thành phố Miami (tiểu bang Florida, Mỹ), cùng tấm giấy chứng chỉ do Hội đồng Bầu cử Liên bang cấp, chính thức xác nhận cụ là "Cử tri cao tuổi nhất tham dự kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ của năm 2016".

Ý kiến bạn đọc