Ông Obama mặc duy nhất 1 bộ lễ phục trong 2 nhiệm kỳ

15:22 26/06/2017

Bà M. Obama thổ lộ với báo giới: Cựu Tổng thống Barack Obama chỉ sử dụng 1 bộ lễ phục duy nhất trong suốt cả 2 nhiệm kỳ kéo dài 8 năm (từ 2009-2017) trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Ý kiến bạn đọc