Đại bác âm thanh - vũ khí mới chống cướp biển

09:00 09/10/2008

LRAD (Long Range Acoustic Device) là một cỗ máy khi được hướng vào mục tiêu nó phát ra luồng tiếng rú khủng khiếp, nghe như tiếng rú của còi báo hỏa hoạn.

Ý kiến bạn đọc