Đấu giá đồ vật của Mahatma Gandhi

10:40 20/04/2012

Trong ảnh là một phần những kỷ vật liên quan mật thiết đến cuộc đời cố lãnh tụ Mahatma Gandhi (1869-1948), người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Cộng hòa Ấn Độ từ tay thực dân Anh, sẽ được bán tại nhà đấu giá Matlock ở London (Anh) vào ngày 17/4 tới đây.

Ý kiến bạn đọc