Diễn viên hề cao tuổi nhất

22:35 23/04/2012

Đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại Bắc Mỹ đã chính thức ghi nhận cụ Floyd Krikmor 95 tuổi, công dân Hoa Kỳ ở tiểu bang Montana như là "diễn viên hề cao tuổi nhất thế giới".

Ý kiến bạn đọc