"Gót sen" xưa và nay

09:30 08/01/2007

Tháng 10/1997, tạp chí Sức khỏe cộng đồng Mỹ đã đăng tải một công trình nghiên cứu tỉ mỉ đầu tiên của tổ chức UCSF về hậu quả của tập tục bó chân ở hàng triệu phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi, mà một phần không nhỏ trong đó vẫn còn sống vào thời điểm thực hiện nghiên cứu này.

Ý kiến bạn đọc