Hàn Quốc bãi bỏ việc hình sự hóa tội ngoại tình

22:45 09/03/2015

Trong phiên họp đầu tiên của năm Ất Mùi - 2015, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận về các quy định trong quá khứ, nhằm cải cách chấn chỉnh lại cho phù hợp với thời hiện đại, trong đó có Điều luật Bảo vệ các giá trị gia đình truyền thống, được ban hành từ năm 1953.

Ý kiến bạn đọc