Iran phát hành tiền mới với logo nguyên tử

20:30 14/04/2007

Iran bị quốc tế cô lập vì chương trình nguyên tử nhưng ở trong nước thì đây lại được coi là sự hùng mạnh của đất nước.

Ý kiến bạn đọc