Khẩu trang… trong suốt

09:24 08/05/2020

Trước thực trạng nhiều quốc gia có đại dịch COVID-19 lan tràn đang thiếu khẩu trang y tế trầm trọng, khiến các nhà tạo mẫu phải sáng chế ra những kiểu khẩu trang khác, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để bảo vệ bản thân trước virus SARS-CoV-2, mầm mống gây ra dịch bệnh.

Ý kiến bạn đọc