Kiểu quảng cáo hàng độc đáo

15:00 12/12/2006

Hình thức quảng cáo độc đáo này đã mang lại hiệu quả rất cao cho vùng Guayaquil.

Ý kiến bạn đọc