Kỷ lục trồng cây gây rừng

22:15 31/05/2015

Ngày 16/5 vừa qua, 44.883 người dân Ecuador đã cùng nhau trồng mới 647.250 cây xanh thuộc hơn 200 loài khác nhau, phủ trọn khoảng diện tích rộng 4.942ha đất ở 150 địa điểm thuộc mọi địa hình trên khắp đất nước, từ ven bờ Thái Bình Dương đến chân rặng núi Andes, cũng như các khu vực đồng bằng thuộc lưu vực sông Amazon.

Ý kiến bạn đọc