Lá bông súng khổng lồ

10:30 07/02/2007

Công viên thực vật quốc gia Tête d'Or ở TP Lyon của Pháp vừa nhân giống thành công loại bông súng Victoria Cruziana chỉ mọc ở vùng rừng già Amazon.

Ý kiến bạn đọc