"Người cao su" muốn giành kỷ lục Guinness

19:45 08/04/2011

Moses Lanham, 49 tuổi, có thể xoay hai chân ra đàng sau 120 độ - một kỳ tích mà anh hy vọng sẽ được đưa vào Sách Kỷ lục Guinness.

Ý kiến bạn đọc