Nhà bảo tàng Anh triển lãm kho tàng của người Viking

14:15 05/09/2007

Phần quan trọng nhất trong kho tàng của người Viking được phát hiện từ thế kỷ XIX ở Anh mới đây đã được Nhà Bảo tàng Anh tiết lộ.

Ý kiến bạn đọc