Những cây cầu nổi tiếng thế giới

17:00 22/05/2008

Trên thế giới có nhiều cây cầu độc đáo. Dưới đây là một số cây cầu nổi tiếng.

Ý kiến bạn đọc