Những phát hiện thú vị về muỗi

13:49 21/12/2017

Loài muỗi là kẻ thù của mọi sinh vật máu nóng. Riêng muỗi đực lại không nguy hại bởi chúng chỉ ăn thảo mộc.

Ý kiến bạn đọc