Những phát minh ngẫu nhiên của con người

08:30 13/05/2006

Lịch sử cho thấy một số phát minh khoa học, trong đó có những vấn đề làm đảo lộn cả thế giới, được hình thành một cách hết sức tình cờ.

Ý kiến bạn đọc