Nữ chính khách nào thời trang nhất?

10:45 07/10/2011

Họ là những người rất biết cách dùng thời trang tôn lên tính cách của mình. Như bà C. Lagarde, Tổng Giám đốc IMF, đến văn phòng làm việc hay đi công cán bất kỳ nơi đâu bà thích mặc complet, trời se lạnh thì choàng khăn dài...

Ý kiến bạn đọc