Sông Amazon đã từng chảy ngược?

08:00 08/11/2006

Con sông lớn nhất thế giới hiện nay là Amazon ở Nam Mỹ, trước đây từng có dòng chảy từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương, tức là cách chảy ngược lại như hiện nay, từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương.

Ý kiến bạn đọc