Tác phẩm nghệ thuật từ... phế liệu xe hơi

17:30 22/01/2016

Là nhà điêu khắc, Nathalie Decoster thường “truy tìm” những chiếc xe hơi hư hỏng để lấy nguyên vật liệu cần thiết để có thể thực hiện những tác phẩm điêu khắc độc đáo.

Ý kiến bạn đọc