Tác phẩm "sách" nghệ thuật

20:40 13/06/2009

Brian Dettmer, một nghệ sĩ người Mỹ, đã biến những quyển sách cũ thành các tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, bằng cách cắt bỏ và lắp ghép các trang sách, để lộ ra hình ảnh và chữ viết một cách khéo léo.

Ý kiến bạn đọc