Tham vọng tạo ra con người ngoài trái đất

14:13 09/11/2018

Hôm 23-10, Công ty Hà Lan SpaceLife Origin công bố chương trình đầy tham vọng gọi là "Missions Program 2020-2024" với mục tiêu cao quý được mô tả là "tạo lập sự sống bền vững ngoài Trái Đất".

Ý kiến bạn đọc