Thị trường mang thai hộ trên thế giới

11:00 02/02/2007

Ở một số nước, nhất là ở Mỹ có rất nhiều phụ nữ đã chọn cách mang thai hộ để có tiền sinh sống. Có nước không thừa nhận việc này, nhưng ở một số bang tại Mỹ cho là hợp pháp.

Ý kiến bạn đọc