Thời suy tàn của người mẫu quá gầy

14:30 22/03/2007

Ngoại hình là kết quả của nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng hoặc có liên quan đến lứa tuổi, thể dục thể thao chứ người mẫu quá gầy chưa chắc do nhịn ăn. Vì vậy, việc cấm người mẫu quá gầy biểu diễn cũng không hiệu quả bằng biện pháp giáo dục để người mẫu nhận thức rằng giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng.

Ý kiến bạn đọc