Trang phục làm bằng tiền Euro kim loại

14:47 21/06/2005

Để cổ vũ cho việc Hiến pháp của Liên minh châu Âu (EU) được nhiều quốc gia  đưa ra trưng cầu dân ý, nhà tạo mẫu Pascal Morabito đã dùng tiền euro làm bằng vàng ròng để ghép thành trang phục dành cho phái nữ, như là cách để kêu gọi nữ giới hãy ủng hộ Hiến pháp mới của EU.

Ý kiến bạn đọc