Trở thành chính khách nổi tiếng từ những nghề... đặc biệt

15:15 24/02/2015

Các chính khách này, có người vốn là phi hành gia, người là ca sĩ, danh hài hay đô vật…

Ý kiến bạn đọc