Trùm phát xít Adolf Hitler thích nghe nhạc cấm

09:45 13/08/2007

Giới chuyên môn thực sự ngạc nhiên sau khi biết trùm phát xít Adolf Hitler từng yêu thích loại nhạc bị cấm trình diễn tại Đức trước đây.

Ý kiến bạn đọc