Tục phơi xác trước khi chôn ở cao nguyên Bolaven

15:09 26/11/2019

Nếu có một thiên đường đang tồn tại cho người hút thuốc lá thì đó chỉ có thể là cao nguyên Bolaven xứ Lào. Nơi đây thuốc lá là đầu câu chuyện, kế đó là cái quan tài. Cao nguyên Bolaven xứ Lào là nơi đang tồn tại những tín ngưỡng dân gian kỳ lạ và bị xem là cấm kỵ đối với văn hóa hiện đại.

Ý kiến bạn đọc