Viện bảo tàng...nghệ thuật xấu xí

11:00 02/02/2007

Viện Bảo tàng nghệ thuật xấu xí (MOBA) là  thể chế tư nhân duy nhất trên thế giới  được thành lập để lưu giữ các bộ sưu tập và  bảo quản cũng như  trưng bày “nghệ thuật xấu xí” ở tất cả các dạng phong phú.

Ý kiến bạn đọc