2019: Năm của “ngoại giao Twitter”

08:11 09/01/2020

“Ngoại giao Twitter” không còn là một khái niệm xa lạ. Dùng Twitter để truyền đi thông điệp đối ngoại đang trở thành xu hướng của nhiều nhà đối ngoại.

Ý kiến bạn đọc