Bầu cử nghị viện EU thêm rối vì Brexit

17:33 20/05/2019

Nếu một Nghị viện châu Âu mới bị chia rẽ, phân cực và không ổn định, với những yêu cầu mâu thuẫn với London, rất có thể, dù Brexit “đầu đã xuôi” ở Anh nhưng “đuôi không lọt” ở EU.

Ý kiến bạn đọc