Các nữ chính khách nổi tiếng thế giới thích gì?

07:53 28/07/2006

Trong thời gian gần đây phụ nữ nắm quyền lãnh đạo tối cao không còn là chuyện lạ. Những người phụ nữ như vậy thực hiện thành công trách nhiệm lãnh đạo của mình, nhưng đồng thời họ vẫn giữ được nữ tính.

Ý kiến bạn đọc