Chile đoạn tuyệt với hiến pháp thời Pinochet

21:25 02/11/2020

Ngày 25-10, người dân Chile đã bỏ phiếu ủng hộ việc viết lại hiến pháp của đất nước để thay thế hiến pháp hà khắc được áp đặt 4 thập niên trước dưới chế độ độc tài quân sự của tướng Augusto Pinochet.

Ý kiến bạn đọc