Chính khách và “4 chữ T”

11:15 02/01/2010

Trong thập niên đầu của thế kỷ XXI (2000-2009) đã có quá nhiều chính khách cấp cao của chính trường thế giới phải ra hầu tòa hoặc phải "thân bại danh liệt" vì 2 chữ "Tiền" và "Tình". Đây cũng là 2 trong 4 chữ "T" mà dân gian thường dùng để ám chỉ cái vòng luẩn quẩn của nhân tình thế thái: tiền, tình, tù, tội.

Ý kiến bạn đọc